Nieuws over ons Petrakerk Project

Kerk in de minderheid
Nieuws over ons Petrakerk Project


 

Petrakerkproject “Kerk in de minderheid”.


Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid.
Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims.
Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hier voor op.
Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

Veel jongeren trekken vanuit het arme noorden naar de hoofdstad Accra.
Sommigen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp.
Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman.

Ook organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen en jongeren leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving.
Christenen en moslims leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen.
Dat is mooi om te zien en te ondersteunen.   
terug