Startzondag 2021 Startzondag 2021
Welkom in de kerk!
A.s. zondag 19 september is het Startzondag. Onze voorganger is ds. Elzo Bijl.
Het thema van de dienst: “De lach van Pasen”
Tijdens deze dienst zal de bevestiging plaatsvinden van Margriet Edelman, als scriba.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om koffie met elkaar te drinken. 
terug