Uitnodiging voor...

een heerlijk ontbijt op zondag 17 September 2023
Uitnodiging voor...
Voorafgaande aan de dienst op 17 september (de startzondag)
willen wij met elkaar ontbijten in “De Erve”.

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

Aanvang 8:30 uur.
Vanaf 8:15 uur bent u van harte welkom.

Tot zondag 17 september.
De Kerkenraad.
 
terug