PKN
  » Home 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
Vakantiebijbelclub 2020 Vakantiebijbelclub 2020


Beste lezer,

Graag willen we u en jou op de hoogte brengen van de Vakantie Bijbel Club.

VAKANTIE BIJBEL CLUB DAGEN HEINENOORD
Op maandagmiddag 24 augustus en dinsdagochtend 25 augustus is het  feest in Heinenoord, want dan wordt de Vakantie Bijbel Club gehouden. Een middag en een ochtend vol gezelligheid, knutselen, luisteren naar een bijbelverhaal en een speurtocht op zoek naar een echte schat!
Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom om te komen!
De Vakantie Bijbel Club wordt gehouden in ‘De Hofpoort’ (Hofweg 2a in Heinenoord). Maandag van 13.30 uur tot 16.00 uur en dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag starten we met een lekker ontbijt. Wil je mee eten? Laat het even weten via vbcheinenoord@gmail.com
De afsluiting van de Vakantie Bijbel Club is op zondag 30 augustus met een gezinsdienst in de Hervormde Kerk. De dienst begint om 10.00 uur. Meer info over de kerkdienst: zie hieronder.
Even goed om te weten: we houden tijdens de Vakantie Bijbel Club rekening met de RIVM richtlijnen.
De Vakantie Bijbel Club is een activiteit van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Heinenoord.

VAKANTIE BIJBEL CLUB GEZINSDIENST HEINENOORD
Op zondag 30 augustus is de gezamenlijke gezinsdienst van de Vakantie Bijbel Club. Deze dienst begint om 10.00 uur in de Hervormde Kerk van Heinenoord, Hofweg 2a. Het thema is  ‘Schatrijk’ en voorganger in deze dienst is ds. Elzo Bijl.
Wilt u/jij deze dienst bijwonen? Van harte welkom! Het is dan wel van belang dat u zich van te voren aanmeldt. Dit kan t/m woensdag 26 augustus.
U/jij krijgt dan vrijdag 28 augustus bericht of u/jij de dienst in de kerk kunt bijwonen.

Belangrijk aandachtspunt: in deze gezinsdienst hebben gezinnen met kinderen en jongeren voorrang om de dienst in de kerk bij te wonen. De plaatsen die over zijn worden verdeeld onder de overige personen die zich aangemeld hebben. Als u de dienst niet in de kerk kan meemaken, dan kunt u de kerkdienst volgen via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCKmzuwIO8oNctIaGEqwh1DA
of u zoekt op www.youtube.com met de zoekterm ‘kerk Heinenoord’.

Hoe kunt u zich aanmelden voor deze dienst? Aan elk huishouden dat de dienst wil bijwonen, willen we vragen de volgende gegevens door te geven:
  • Uw naam en voornaam
  • Met hoeveel personen komt u naar de dienst
  • Uw adres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
Graag uiterlijk woensdag 26 augustus de gevraagde gegevens per email versturen naar: vbcheinenoord@gmail.com


Een hartelijke groet van de leiding van de Vakantie Bijbel Club,
Rick van Pelt, Elly Viskil, Truus Storm en Pauline Kranendonk

 
terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur


ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door de OvD

Intochtspsalm:
Psalm 84, de verzen 1 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=RDBAHsXnOdA

,         Stil gebed, Vorum en Groet.
 

Zingen (orgel en voorganger):
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Welkom

https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0

Verootmoedigingsgebed:

Lied 870, de verzen 1 en 8 (orgel).
 
  1. Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen,uw woord van alle eeuwigheid dat tussen ons verscheen.                       

        8.Geprezen, God, uw wijs beleid, de omweg van uw woord, ver boven alle hoogten uit en alle diepten door.
Verhaal: bij de lezingen en de uitleg

Gebed

Schriftlezing: Psalm 48, de verzen 13 tot en met 15 (lector)
Ga rond Sion, trek eromheen,
tel zijn torens.
Bezie met aandacht zijn muren,
bewonder zijn vesting
en vertel aan uw nageslacht:
‘Zo is God, onze God, nu en altijd,
hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Orgel + tekst: Psalm 48, vers 4

Schriftlezing: Openbaring 21, de verzen 10 tot en met 14 (lector)
Ik (Johannes) raakte in vervoering, en de engel nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.
Orgel + tekst: Lied 737, de verzen 1, 5, 6 en 7

Prediking

Orgelspel ‘tel uw zegeningen, tel ze een voor een’, voorbeden,dankzegging, stil gebed en Onze Vader

Collecten aankondigen

Zingen: Slotlied: ‘Ik zie in zoveel dingen’
(uit: Zingende gezegend; melodie  ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’)

Ik zie in zoveel dingen
de vingers van Gods hand –
Hij zaait zijn zegeningen,
de wereld is zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht.

Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge –
de oogst is levenslicht!

Zegen

Zingen (orgel en voorganger):
Lied 415, vers 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel
‘een vaste burcht’
  meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 05-11-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 17-11-2020 om 14.00 uur
meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 03-12-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 15-12-2020 om 14.00 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.