Van Eigen Erve

Van Eigen Erve


Van Eigen Erve

Onze kerk heeft een eigen kerkblad  “Van Eigen Erve”.
Het blad verschijnt iedere maand. In de zomermaanden juli en augustus komt er één nummer uit.
Het blad is vooral bedoeld om de leden van de nodige  kerkelijke informatie te voorzien.
Zo wordt in het blad o.a. informatie verstrekt over de komende kerkdiensten,
de collectes en de verslagen van eigen kerkelijke aangelegenheden.

Informatie over de VEE kan worden verstrekt door de hoofdredacteur de heer Theo Piket.

Kopij kan voor de 20e van elke maand worden ingeleverd.

E-mail:redactievee@gereformeerdekerkheinenoord.nl
 
terug