Vanuit Zuidzijde Vanuit Zuidzijde


Vanuit Zuidzijde     
                                                                                                              

We zijn door de coronacrisis allemaal terecht gekomen in een situatie die voor ons nieuw en onbekend is. Dat betekent nogal wat voor iedereen. Behalve dat het ons alledaagse leven bijna geheel tot een soort van stilstand brengt, komen bij velen ook de diepere vragen over het leven naar boven. Want ook de schrijnende beelden en verhalen van wat er zich in ziekenhuizen allemaal afspeelt staat zeer velen heel erg duidelijk voor ogen. Behalve teleurstelling dat veel voorgenomen activiteiten moesten worden afgelast is er onzekerheid en nogal eens ook angst. En ook worden mensen zo geconfronteerd met hun eigen eindigheid. Dan wordt er dus heel wat losgewoeld aan gedachten en gevoelens.  

En juist in deze periode valt het belangrijkste feest dat we als christenen mogen vieren: Pasen, de opstanding van Jezus Christus. Juist nu worden we er mogelijk ook bij bepaald dat dat grote gebeuren van Pasen niet los te koop is van de weg naar Paasmorgen toe. En dat is geen weg die over rozen gaat, maar een weg die gaat door het diepe dal van de angst en de verlatenheid die Jezus moet hebben doorstaan. Er is diep nagedacht over hoe juist in deze situatie voor ons als geloofsgemeenschap van de Petrakerk dit besef van de weg die Jezus is gegaan het meest vruchtbaar zou kunnen worden verbonden met de weg die wij zelf hebben te gaan in deze dagen van crisis en afstand houden van elkaar. In vele kerken is in de Stille Week en Paasmorgen gekozen voor online-diensten met beeld en geluid. In de Petrakerk ontbreekt het ons aan de technische mogelijkheden van beeld dat bij mensen thuis gevolgd kan worden. De diensten in de Stille Week en Paasmorgen zouden bij ons alleen een soort radio-uitzending kunnen zijn. We hebben ons als kerkleiding erg afgevraagd of dat wel voldoende recht zou doen aan de pastorale nabijheid en het gevoel van saamhorigheid. En die twee zijn juist datgene waar deze ongebruikelijke tijd om vraagt, voor heel onze geloofsgemeenschap. Daarom hebben we als kerkraad een radicaal besluit genomen om de pastorale nabijheid en het gevoel van saamhorigheid gestalte te willen geven op de wijze waarop de eerste apostelen het ook hebben gedaan: Door middel van een pastorale rondzendbrief. Er zullen in de stille week en op Paasmorgen dus geen diensten in de Petrakerk zijn.
In de Stille Week zult u daarom wel voor de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag, de Paaswake op stille zaterdag en voor de Paasmorgen in een verzameld boekwerkje een korte meditatie en een gebed ontvangen dat u gaandeweg de Stille Week zult kunnen gebruiken. U kunt het in handen nemen en er in alle rust bij stilstaan in de tijd die u er zelf voor wilt kiezen, en zo evengoed toch verbonden zijn met de geloofsgemeenschap van de Petrakerk, omdat wij allemaal ons bij deze woorden en gedachten mogen bepalen. Wel is het zo dat u, mits u Internet heeft, aanstaande zondag 5 april en op beloken Pasen, de zondag na Paaszondag, af zult kunnen stemmen op de Hoeksteenkerk in Numansdorp, omdat ik op die zondagen wel in een online-dienst met beeld en geluid mag voorgaan. Natuurlijk kunt u ook, wanneer u maar wilt, allerlei verschillende diensten opzoeken op Internet. Ook voor mijzelf is het de allereerste keer dat ik in de stille week en op Paasmorgen niet zal voorgaan in een dienst en dat voelt ook voor mij persoonlijk heel onwerkelijk en pijnlijk. Tegelijkertijd is de pastorale rondzendbrief in onze concrete situatie naar ons idee het beste medium voor dat besef van verbondenheid en nabijheid. Moge de ontferming en nabijheid van de eeuwige God, die zich in Jezus aan ons bekend heeft gemaakt, zich ook zo aan ons allemaal laten kennen.
 
terug