. .

ZWO nieuws december 2020Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland


Juist met kerst leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind.
In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door.
Kerk in Actie helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert hen op een beter plek te krijgen.

Wat kan Kerk in Actie doen met uw steun?
  • Voor 10 euro krijgt een vluchtelingenkind een pakket zeep en andere items voor persoonlijke verzorging
  • Voor 16 euro krijgt een vluchtelingengezin een voedselpakket
  • Voor 25 euro kan een vluchtelingenkind op Lesbos een maand naar school
De collecte op eerste kerstdag is voor dit belangrijke werk van kerk in actie.
(Joke Piket ZWO)


Gebed voor vluchtelingenkinderen
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten , Azië en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Wij bidden voor hen.
Dat jij, die gegaan bent, 
toen op een dag, zomaar, 
omdat het niet anders meer kon, 
- God weet hoe het was - 
dat jij, mensenkind, 
gegaan langs moeizame wegen, 
met velen alleen door 
duistere nachten, 
aangespoeld aan onze grenzen, 
dat jij, nu jij hier bent, 
ja dat jij ogen mag ontmoeten 
die jou zien,  
handen die jou omarmen, 
harten die jou verstaan 
en je stiltes verdragen. 
 
Dat jij, 
zo overgeleverd aan mij en anderen, 
iets mag ervaren van de Vriendelijke, Erbarmende 
en Leven Schenkende. 
Want weet je, de toekomst is ook van jou, deze aarde, deze lucht, ze komt jou toe, je bent zo nodig. 
Eeuwige, beweeg mij, houd ons bewogen. 
In naam van de liefde, in Jezus’ naam. 
Amen.

Het gebed is van Ad Wijlhuizen, predikant geloofsgemeenschap De Drie Ranken, Apeldoorn, Protestantse Kerk in Nederland

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kerst-2020-geef-licht/


 
terug